ລະດູການທີ່ປະຫລາດໃຈ, ຊີວິດແລະວັດທະນະ ທຳ

Best of Japan

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 1

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ຮູບພາບ: Kanazawa ໃນແຂວງ Ishikawa

There are several places in Japan that have the same traditional streets as Kyoto. A representative example is Kanazawa City (Ishikawa Prefecture) located on the Sea of Japan side of central Honshu. If you go to Chayamachi District in Kanazawa, you can meet even geisha. After strolling through Chayamachi, be sure to visit Kenrokuen, a famous Japanese garden!

Photos of Kanazawa

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 2

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 3

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 4

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 5

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 6

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 7

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 8

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 9

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ທັດສະນີຍະພາບຢູ່ເມືອງ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa = Shutterstock 10

Scenery in Kanazawa, Ishikawa Prefecture = Shutterstock

ແຜນທີ່ຂອງ Kanazawa

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກທ່ານອ່ານຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.

2020​, 05​, 20

ລິຂະສິດ© Best of Japan , ປີ 2020 ລິຂະສິດ.