အံ့သြဖွယ်ရာသီများ၊ ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှု

Best of Japan

Odaiba, Tokyo မှာမီးရှူးမီးပန်းများ

In summer, you can enjoy fireworks = Shutterstock

ဓါတ်ပုံများ - တိုကျိုပင်လယ်အော်ရှိ Odaiba

Odaiba is one of the most newly developed areas in Tokyo.It is a landfill in Tokyo Bay.It is popular because there are so many fashionable tourist spots.Why do not you enjoy the night view of Tokyo from Odaiba?

>> For more information on Odaiba, please click here

Photos of Odaiba

Photos of Odaiba2

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Photos of Odaiba3

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Photos of Odaiba4

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Photos of Odaiba5

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Photos of Odaiba6

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Photos of Odaiba7

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Photos of Odaiba8

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Photos of Odaiba9

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Photos of Odaiba10

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Photos of Odaiba11

Odaiba, Tokyo = Shutterstock

Map of Odaiba

ငါအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်နေသင်တန်ဖိုးထားတယ်။

2020-05-13

မူပိုင်ခွင့်© Best of Japan , 2020, All Rights Reserved ။