आश्चर्यजनक asonsतुहरू, जीवन र संस्कृति

Best of Japan

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 3

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

फोटोहरू: फुकुओका प्रान्त, क्युशुमा कावाची विस्टरिया गार्डन

If you visit Japan from late April to mid-May, why not go to a beautiful wisteria flower park? If you go around Tokyo, the Ashikaga Flower Park is the best.In western Japan, I recommend the Kawachi Wisteria Garden in Kitakyushu, Fukuoka Prefecture, as you can see on this page!

Photos of the Kawachi Wisteria Garden

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 1

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 2

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 4

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 5

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 6

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 7

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 8

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 9

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

कावाची विस्टरिया गार्डनमा विस्टरिया फूलहरू। Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock 10

The wisteria flowers at the Kawachi Wisteria Garden. Kitakyushu, Fukuoka, Kyushu = Shutterstock

Map of the Kawachi Wisteria Garden

म तपाईंलाई अन्त मा पढ्न कदर गर्छु।

आशिकागा फ्लावर पार्कमा विस्टरिया फूलहरू। तोचिगी प्रिफेक्चर
तस्विरहरू: तोचीगी प्रान्तमा आशिकगा फ्लावर पार्क

तोचीगी प्रान्त, आशिकागा शहरको आशिकागा फ्लावर पार्कमा, अप्रिलको आखिरीदेखि हरेक वर्षको मे महिनाको सुरुतिर विस्टेरिया फूलहरूको अत्यन्तै ठूलो संख्या फुल्यो। विस्टरिया फूलहरू साँझ पछि रोशन हुन्छन् र चम्किन्छन्। विस्टरियाको यो संसारमा भर्चुअल यात्रा गरौं! सामग्रीको तालिका आशिकगाको फोटोज ...

2020-05-20

प्रतिलिपि अधिकार © Best of Japan , २०२० सबै अधिकार सुरक्षित।